Veiligheidsprocedures voor omgaan met en opslaan van chemicaliën

Het omgaan met en opslaan van chemicaliën vereist essentiële veiligheidsprocedures om de correct voortgang van processen te waarborgen en de impact van incidenten te minimaliseren. In dit artikel geven we enkele belangrijke tips voor het veilig verplaatsen, opslaan en beschermen tegen chemicaliën.

Richtlijnen voor chemische opslag

Om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het opslaan van chemicaliën, is correct gebruik van de juiste containers en bijbehorende apparatuur van cruciaal belang. Hierbij komen onder meer de volgende richtlijnen ter sprake:

  • Zorg ervoor dat chemicaliën en containers volledig worden gelabeld. Het is aan te raden om de volledige naam, gebruiker en datum van ontvangst duidelijk te vermelden.
  • Kies een specifieke opslagruimte voor elke chemische stof en houd rekening met de juiste afstand van chemicaliën die in combinatie met elkaar een gevaar kunnen vormen.
  • Vluchtige, giftige en geurige chemicaliën moeten worden opgeslagen in geventileerde kasten en overeenkomen met de specifieke richtlijnen die zijn opgesteld om de veiligheid en milieugezondheid te waarborgen. 
  • Houd rekening met corrosieve materialen en gebruik geschikte resistente containers die extra beschermd zijn tegen eventuele lekkage, scheuren en breuken.
  • Zorg er altijd voor dat containers goed worden afgesloten om het ontsnappen van dampen te voorkomen.

Het behoud van de juiste temperatuur

Bij uiteenlopende chemische stoffen is het belangrijk dat de juiste temperatuur wordt behouden. Hierbij kan een pijpplaat warmtewisselaar worden ingezet, om ervoor te zorgen dat een specifiek medium kan worden voorzien van verwarming of koeling. Warmtewisselaars worden ingezet voor vele industriële toepassingen, waaronder het koelen van water, machines en chemicaliën. Dit soort apparatuur heet als doel om continu een veilige temperatuur te behouden en chemicaliën in hun oorspronkelijke staat te behouden. Tevens kunnen warmtewisselaars gebruikt worden om warmte dat vrijkomt als bijproduct, in te zetten voor andere doeleinden. Op deze manier gaat de energie-efficiëntie van een fabriek omhoog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *